Sampdoria: è fatta per l’arrivo di Supryaga.Sostituirà Torregrossa che va al Pisa. Ufficiale cessione Verre