G2 Vallesina Moie: un argento e tanti piazzamneti agli europei di Twirling NBTA